ใบแสดงความประสงค์
สมัครเรียนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ชื่อ :
ยุทธนา
ฉายา :
(สำหรับพระภิกษุ)
สูทฺธากโร
นามสกุล :
พลนาคู
อายุ :
22  ปี
สำเร็จการศึกษาวุฒิ/หรือกำลังศึกษาชั้น :
สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมปี
จากสถานศึกษา :
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดทุ่ง
ที่อยู่ปัจจุบัน :
วัดบ้านโคกสี
ตำบล :
โคกสี
อำเภอ :
เมือง
จังหวัด :
ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
40000
โทรศัพท์ :
0979818029
e-mail :
มีความประสงค์จะสมัครเรียนสาขาวิชา :

 

© สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตขอนแก่น เลขที่ 30 หมู่ที่ 1 บ้านโคกสี ถ.ขอนแก่น-น้ำพอง ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร.043-283546-7
เริ่ม 16 มกราคม 2556, webmaster : nirandorn@mcu.ac.th