ใบแสดงความประสงค์
สมัครเรียนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ชื่อ :
สามเณร จิรวัฒน์
ฉายา :
(สำหรับพระภิกษุ)
นามสกุล :
ผิวดำ
อายุ :
20  ปี
สำเร็จการศึกษาวุฒิ/หรือกำลังศึกษาชั้น :
ชั้นมัธยมศึกษาปี่6
จากสถานศึกษา :
โรงวัดศรีสระแก้ววิทยา
ที่อยู่ปัจจุบัน :
วัดสว่างอารมณ์ เลขที่ 66 หมู่ 1 บ้านโนนสูงเปลือย
ตำบล :
เมืองใหม่
อำเภอ :
ศรีบุญเรือง
จังหวัด :
หนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์ :
39180
โทรศัพท์ :
0962910961
e-mail :
Kolmbzaza@hotmail.com
มีความประสงค์จะสมัครเรียนสาขาวิชา :
รัฐประศาสนศาสตร์ (ปกติ)

 

© สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตขอนแก่น เลขที่ 30 หมู่ที่ 1 บ้านโคกสี ถ.ขอนแก่น-น้ำพอง ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร.043-283546-7
เริ่ม 16 มกราคม 2556, webmaster : nirandorn@mcu.ac.th