ใบแสดงความประสงค์
สมัครเรียนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ชื่อ :
นางสาวศิโรรัตน์
ฉายา :
(สำหรับพระภิกษุ)
นามสกุล :
ศรีพุทธา
อายุ :
18  ปี
สำเร็จการศึกษาวุฒิ/หรือกำลังศึกษาชั้น :
มัธยมศึกษาปีที่6
จากสถานศึกษา :
โรงเรียนบ้านไผ่
ที่อยู่ปัจจุบัน :
41/1 ม.1 บ้านสร้างแป้น
ตำบล :
บ้านลาน
อำเภอ :
บ้านไผ่
จังหวัด :
ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
40110
โทรศัพท์ :
0873067608
e-mail :
Siroratjane@gmail.com
มีความประสงค์จะสมัครเรียนสาขาวิชา :
การสอนภาษาไทย

 

© สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตขอนแก่น เลขที่ 30 หมู่ที่ 1 บ้านโคกสี ถ.ขอนแก่น-น้ำพอง ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร.043-283546-7
เริ่ม 16 มกราคม 2556, webmaster : nirandorn@mcu.ac.th