ใบแสดงความประสงค์
สมัครเรียนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ชื่อ :
นางสาวหนึ่งฤทัย ยอดบุรี
ฉายา :
(สำหรับพระภิกษุ)
นามสกุล :
ยอดบุรี
อายุ :
20  ปี
สำเร็จการศึกษาวุฒิ/หรือกำลังศึกษาชั้น :
สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาต
จากสถานศึกษา :
ที่อยู่ปัจจุบัน :
บ้านหนองแก บ้านเลขที่103 ม.9 ต.ก้านเหลือง อ.แวงน้อ
ตำบล :
ก้านเหลือง
อำเภอ :
แวงน้อย
จังหวัด :
ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
40230
โทรศัพท์ :
0845413%82
e-mail :
-
จะเข้าศึกษาในภาค :
ปกติ
มีความประสงค์จะสมัครเรียนสาขาวิชา :
สังคมศึกษา

 

© สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตขอนแก่น เลขที่ 30 หมู่ที่ 1 บ้านโคกสี ถ.ขอนแก่น-น้ำพอง ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร.043-283546-7
เริ่ม 16 มกราคม 2556, webmaster : nirandorn@mcu.ac.th