ใบแสดงความประสงค์
สมัครเรียนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ชื่อ :
ชลดา
ฉายา :
(สำหรับพระภิกษุ)
นามสกุล :
โสมะมี
อายุ :
19  ปี
สำเร็จการศึกษาวุฒิ/หรือกำลังศึกษาชั้น :
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6
จากสถานศึกษา :
ที่อยู่ปัจจุบัน :
93 หมู่7
ตำบล :
จันดุม
อำเภอ :
พลับพลาชัย
จังหวัด :
บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
31250
โทรศัพท์ :
0958241379
e-mail :
Chon9.mtp@gmail.com
จะเข้าศึกษาในภาค :
ปกติ
มีความประสงค์จะสมัครเรียนสาขาวิชา :
ภาษาอังกฤษ

 

© สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตขอนแก่น เลขที่ 30 หมู่ที่ 1 บ้านโคกสี ถ.ขอนแก่น-น้ำพอง ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร.043-283546-7
เริ่ม 16 มกราคม 2556, webmaster : nirandorn@mcu.ac.th