ใบแสดงความประสงค์
สมัครเรียนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ชื่อ :
นางสาวจิรนันท์
ฉายา :
(สำหรับพระภิกษุ)
นามสกุล :
นามมา
อายุ :
18  ปี
สำเร็จการศึกษาวุฒิ/หรือกำลังศึกษาชั้น :
ม.6
จากสถานศึกษา :
โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์
ที่อยู่ปัจจุบัน :
12 หมู่ 7 บ้านโนนธาตุ
ตำบล :
ฝั่งแดง
อำเภอ :
นากลาง
จังหวัด :
หนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์ :
39170
โทรศัพท์ :
0883085905
e-mail :
Waew.835@gmail.com
มีความประสงค์จะสมัครเรียนสาขาวิชา :
การสอนภาษาไทย

 

© สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตขอนแก่น เลขที่ 30 หมู่ที่ 1 บ้านโคกสี ถ.ขอนแก่น-น้ำพอง ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร.043-283546-7
เริ่ม 16 มกราคม 2556, webmaster : nirandorn@mcu.ac.th