ใบแสดงความประสงค์
สมัครเรียนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ชื่อ :
นางสาว?เอกนรี?
ฉายา :
(สำหรับพระภิกษุ)
นามสกุล :
วรรณสุ
อายุ :
18  ปี
สำเร็จการศึกษาวุฒิ/หรือกำลังศึกษาชั้น :
ม.6
จากสถานศึกษา :
ด่านม่วงคำพิทยาคม
ที่อยู่ปัจจุบัน :
230 หมู่? 1?
ตำบล :
ด่านม่วงคำ
อำเภอ :
โคกศรีสุพรรณ
จังหวัด :
สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
47280
โทรศัพท์ :
0981363997
e-mail :
eaknaree.2268@gmail.com
มีความประสงค์จะสมัครเรียนสาขาวิชา :
การสอนภาษาไทย

 

© สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตขอนแก่น เลขที่ 30 หมู่ที่ 1 บ้านโคกสี ถ.ขอนแก่น-น้ำพอง ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร.043-283546-7
เริ่ม 16 มกราคม 2556, webmaster : nirandorn@mcu.ac.th