ใบแสดงความประสงค์
สมัครเรียนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ชื่อ :
ธนสิน
ฉายา :
(สำหรับพระภิกษุ)
นามสกุล :
ศรีสถาน
อายุ :
18  ปี
สำเร็จการศึกษาวุฒิ/หรือกำลังศึกษาชั้น :
มัธยมศึกษาปีที่ 6
จากสถานศึกษา :
ที่อยู่ปัจจุบัน :
705/24 ม.4 ซ.สมหวังสังวาลย์3 ถ.สมหวังสังวาลย์
ตำบล :
ในเมือง
อำเภอ :
บ้านไผ่
จังหวัด :
ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
40110
โทรศัพท์ :
0957252245
e-mail :
tanasin-789@hotmail.com
จะเข้าศึกษาในภาค :
ปกติ
มีความประสงค์จะสมัครเรียนสาขาวิชา :
ภาษาอังกฤษ

 

© สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตขอนแก่น เลขที่ 30 หมู่ที่ 1 บ้านโคกสี ถ.ขอนแก่น-น้ำพอง ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร.043-283546-7
เริ่ม 16 มกราคม 2556, webmaster : nirandorn@mcu.ac.th