ใบแสดงความประสงค์
สมัครเรียนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ชื่อ :
นาย ดนุพล
ฉายา :
(สำหรับพระภิกษุ)
นามสกุล :
ชัยหานิตย์
อายุ :
18  ปี
สำเร็จการศึกษาวุฒิ/หรือกำลังศึกษาชั้น :
มัธยมศึกษาปี่ที่6
จากสถานศึกษา :
ที่อยู่ปัจจุบัน :
บ หนองอ้อใหญ่ (186)
ตำบล :
สะอาด
อำเภอ :
น้ำพอง
จังหวัด :
ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
40310
โทรศัพท์ :
0983355762
e-mail :
moo.miw23160@hotmail.com
จะเข้าศึกษาในภาค :
ปกติ
มีความประสงค์จะสมัครเรียนสาขาวิชา :
สังคมศึกษา

 

© สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตขอนแก่น เลขที่ 30 หมู่ที่ 1 บ้านโคกสี ถ.ขอนแก่น-น้ำพอง ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร.043-283546-7
เริ่ม 16 มกราคม 2556, webmaster : nirandorn@mcu.ac.th