ใบแสดงความประสงค์
สมัครเรียนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ชื่อ :
นางสาว วราพร
ฉายา :
(สำหรับพระภิกษุ)
นามสกุล :
เหล่าอัน
อายุ :
19  ปี
สำเร็จการศึกษาวุฒิ/หรือกำลังศึกษาชั้น :
ม.6
จากสถานศึกษา :
โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม
ที่อยู่ปัจจุบัน :
58/1 หมู่6 บ้านโคกกลาง
ตำบล :
วังไม้แดง
อำเภอ :
ประทาย
จังหวัด :
นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
30180
โทรศัพท์ :
0951971866
e-mail :
ppim0951971866@gmail.com
มีความประสงค์จะสมัครเรียนสาขาวิชา :
การสอนภาษาไทย

 

© สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตขอนแก่น เลขที่ 30 หมู่ที่ 1 บ้านโคกสี ถ.ขอนแก่น-น้ำพอง ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร.043-283546-7
เริ่ม 16 มกราคม 2556, webmaster : nirandorn@mcu.ac.th