ใบแสดงความประสงค์
สมัครเรียนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ชื่อ :
กุลปริยา
ฉายา :
(สำหรับพระภิกษุ)
-
นามสกุล :
โอบโคกสูง
อายุ :
18  ปี
สำเร็จการศึกษาวุฒิ/หรือกำลังศึกษาชั้น :
ม.6
จากสถานศึกษา :
โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์
ที่อยู่ปัจจุบัน :
268/9
ตำบล :
บุ่งแก้ว
อำเภอ :
โนนสะอาด
จังหวัด :
อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ :
42140
โทรศัพท์ :
0637521556
e-mail :
xobkhoksungk@gmail.com
มีความประสงค์จะสมัครเรียนสาขาวิชา :
การสอนภาษาไทย

 

© สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตขอนแก่น เลขที่ 30 หมู่ที่ 1 บ้านโคกสี ถ.ขอนแก่น-น้ำพอง ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร.043-283546-7
เริ่ม 16 มกราคม 2556, webmaster : nirandorn@mcu.ac.th