ใบแสดงความประสงค์
สมัครเรียนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ชื่อ :
ณัลทริทธ์
ฉายา :
(สำหรับพระภิกษุ)
นามสกุล :
พลรักษา
อายุ :
18  ปี
สำเร็จการศึกษาวุฒิ/หรือกำลังศึกษาชั้น :
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
จากสถานศึกษา :
ที่อยู่ปัจจุบัน :
112
ตำบล :
ด่านช้าง
อำเภอ :
บัวใหญ่
จังหวัด :
นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
30120
โทรศัพท์ :
0934291257
e-mail :
nantarit1998@gmail.com
จะเข้าศึกษาในภาค :
ปกติ
มีความประสงค์จะสมัครเรียนสาขาวิชา :
ภาษาอังกฤษ

 

© สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตขอนแก่น เลขที่ 30 หมู่ที่ 1 บ้านโคกสี ถ.ขอนแก่น-น้ำพอง ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร.043-283546-7
เริ่ม 16 มกราคม 2556, webmaster : nirandorn@mcu.ac.th