ใบแสดงความประสงค์
สมัครเรียนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ชื่อ :
น.ส.กชกร
ฉายา :
(สำหรับพระภิกษุ)
นามสกุล :
พรมสาเทศน์
อายุ :
21  ปี
สำเร็จการศึกษาวุฒิ/หรือกำลังศึกษาชั้น :
ม.ุ6
จากสถานศึกษา :
โรงเรียนหนองเรือวิทยา
ที่อยู่ปัจจุบัน :
209 ม.3
ตำบล :
บ้านผือ
อำเภอ :
หนองเรือ
จังหวัด :
ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
40240
โทรศัพท์ :
0933420298
e-mail :
pimpongpim2540@gmail.com
มีความประสงค์จะสมัครเรียนสาขาวิชา :
สังคมศึกษา

 

© สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตขอนแก่น เลขที่ 30 หมู่ที่ 1 บ้านโคกสี ถ.ขอนแก่น-น้ำพอง ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร.043-283546-7
เริ่ม 16 มกราคม 2556, webmaster : nirandorn@mcu.ac.th