ใบแสดงความประสงค์
สมัครเรียนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ชื่อ :
น.ส. นิภาพร
ฉายา :
(สำหรับพระภิกษุ)
นามสกุล :
โมกสุวรรณ
อายุ :
19  ปี
สำเร็จการศึกษาวุฒิ/หรือกำลังศึกษาชั้น :
ม.6
จากสถานศึกษา :
โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร
ที่อยู่ปัจจุบัน :
184/6 บ.ห้วยมะหรี่
ตำบล :
โนนเมือง
อำเภอ :
โนนสัง
จังหวัด :
หนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์ :
39140
โทรศัพท์ :
0930576282
e-mail :
ployly093057@gmail.com
มีความประสงค์จะสมัครเรียนสาขาวิชา :
การสอนภาษาไทย

 

© สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตขอนแก่น เลขที่ 30 หมู่ที่ 1 บ้านโคกสี ถ.ขอนแก่น-น้ำพอง ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร.043-283546-7
เริ่ม 16 มกราคม 2556, webmaster : nirandorn@mcu.ac.th