รายชื่อผู้ชำระเงินค่าสมัครเรียนหลักสูตรพุทธศาสตบัณฑิต
ประจำปีการศึกษา 2561

ลำดับที่ ชื่อ - ฉายา/นามสกุล สาขาวิชา จำนวน (บาท) โอนชำระวันที่ เวลา สำเนาสลิปการโอน
1สามเณรสุรเชษฐ์ ทิบคูนอกสังคมศึกษา 300 01/23/201818.51ดูภาพ
2สามเณรสันติ เวียงจันทร์รัฐศาสตร์(การปกครอง) 300 02/11/201815.43ดูภาพ
3ณัฐศักดิ์ ไทธะนีการสอนภาษาไทย 300 03/04/201814:49ดูภาพ
4นาย ปรเมษฐ์ ทองโคตรสังคมศึกษา 300 03/01/201808.48ดูภาพ
5นาย อนุชา คำษาวงค์สังคมศึกษา 300 03/11/201820.00ดูภาพ
6ศุภลักษณ์ อาสนาจันทร์สังคมศึกษา 300 03/11/201822.29ดูภาพ
7ส.ณ.เริงชัยการสอนภาษาไทย 300 03/12/201813:43ดูภาพ
8น.ส.บุณฑริกา เพชรเมืองการสอนภาษาไทย 300 03/27/201810:11:58ดูภาพ
9สามเณรตะวัน จันจรูญภาษาอังกฤษ 300 03/13/201813.15ดูภาพ
10นิรันดร (ทดสอบ)สังคมศึกษา 300 2018-02-1313.30ดูภาพ
11น.ส.บุณฑริกา เพชรเมืองการสอนภาษาไทย 300 03/27/201810:11:58ดูภาพ
12สามเณรอัษฎาวุธ พิมพ์สังข์การสอนภาษาไทย 300 04/17/201818.05 น.ดูภาพ
13ปาฏิหาริย์ อุ่นประกอรัฐศาสตร์(การปกครอง) 300 04/22/201820:52ดูภาพ
14นายพงษ์พัฒน์ แก้วแสนชัยการสอนภาษาไทย 300 04/23/201810.24ดูภาพ

© สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
เลขที่ 30 หมู่ที่ 1 บ้านโคกสี ถ.ขอนแก่น-น้ำพอง ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร.043-283546-7
ปรับปรุงล่าสุด 19 กุมภาพันธ์ 2558, webmaster : nirandorn@mcu.ac.th